Wszystkiego najlepszego dla Agnieszki, Amalii, Czecha
Aktualności
"Organizacja na medal"
2016-06-03 - autor: Ewa Czech


3 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet uzyskało tytuł najbardziej aktywnej organizacji zrzeszonej w sieci Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ,,ZaFOS'' ,, Organizacja na medal" Medal odebrałyśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Sali Rycerskiej w Szczecine.
Dziękuję Zarządowi, członkom i wolontariuszom, bo to dzięki Waszej aktywności na rzecz społeczności lokalnej Stowarzyszenie uzyskało ten tytuł - Ewa Czech prezes Stowarzyszenia.

Darmowy licznik odwiedzin