Wszystkiego najlepszego dla Anicety, Klary, Rudolfina
Aktualności
Sieć organizacji pozarządowych ZaFOS.
2014-11-15 - autor: Ewa Czech


W piątek 14.11.2014r w sali Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Sieci ZaFOS i założeń projektu
„Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”.

 

 Na spotkaniu pojawiło się – obok Ambasadorki Sieci Czesławy Grzesińskiej i prezesów: Stow. Aktywnych Kobiet-Ewy Czech, Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" - Mariusza Michalskiego, Stow. Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego - Edwarda Szysza, Stow. Turowianki - Barbary Romas-Zglińskiej, Stow. Kobiet Wilcze Laski - Małgorzaty Zbawiona-Pulsakowskiej liczne grono osób zainteresowanych tematyką spotkania. Byli to członkowie lub wolontariusze 5 organizacji pozarządowych ze Szczecinka i okolic.

            Zebrani zapoznali się z założeniami Projektu, przedstawionymi przez Ambasador Sieci - Czesławę Grzesińską, która obok ustnej prezentacji założeń, wręczyła zebranym ulotki projektowe, jakie otrzymaliśmy
z ZaFOS.

Korzystając z przygotowanych przez Projektodawcę prezentacji, prowadząca zapoznała zebranych w sposób bardziej szczegółowy z założeniami Projektu, a także z głównymi celami sieci ZaFOS (przedstawicielki kolejnych NGOs zadeklarowały wstępnie chęć uczestniczenia  w projekcie, a tym samym złożenia akcesu przystąpienia do Sieci).

             Doszliśmy do wniosku, że „w grupie raźniej.
Uznaliśmy także za zasadne dążenie do wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne oraz uczestniczenia
w kolejnych projektach Sieci ZaFOS.

Darmowy licznik odwiedzin